SMART ELECTRIC MOTORCYCLE

link_blog-01.jpg

การเดินทางของเรา

OUR JOURNEY

Store-01.png

GoStore

Favicon-01.png
mmexport1583917771032.jpg

High Power

แบตเตอรี่พลังงานสะอาด ให้คุณได้มั่นใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานทุกสภาพอากาศ และยังสามารถใช้งานได้นานและไกลกว่าที่คุณเคยสัมผัส

90 km. 

ระยะทางสูงสุดต่อหนึ่งครั้งการชาร์จไฟฟ้า

ig-01.jpg

BeFriend

  • Instagram
dayDreaming2-01.jpg

DayDreaming

ABOUT US